Eğitimlerimiz

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Tedarik Sözleşmesi Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

SDG13: İklim Eylemi

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Fon Kaynakları ve Süreçleri

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Göç-Uluslararası Koruma

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG4: Nitelikli Eğitim

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Çatışma Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Proje Döngüsü Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Menü