Eğitimlerimiz

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

AB Projelerinde Görünürlük

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Vergi Muafiyeti Tartışmaları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG4: Nitelikli Eğitim

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

COSME LGF – Kredi Garanti Desteği

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Engelli Hakları İzleme

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Kariyer Odaklı Destek Grubu Modeli ve Kariyer Destek Oryantasyon Eğitim Modülü Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Aşılama

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Üreme Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Menü