Eğitimlerimiz

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Yetkilendirme Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

İşyeri Kanseri Mobbing

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim

Proje Döngüsü Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Tedarik Bileşeninin Uygulanması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Menü