Eğitimlerimiz

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Kültürlerarası İletişim

SDG4: Nitelikli Eğitim

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

Boşluk Analizi

SDG15: Karasal Yaşam

Üreme Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Göç ve Kronik Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Tedarik Sözleşmesi Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Ara Rapor Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Göç ve Ruh Sağlığı (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi
Menü