Eğitimlerimiz

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Türkiye’de Roman Topluluğunun Sosyal Durumu

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İşyeri Kanseri Mobbing

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

AB Projelerinde Görünürlük

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Çıkar Çatışması – Muharrem Kılıç

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Göç ve Uluslararası Koruma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İşbirliği Profili Hazırlanması

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Hasta Hakları

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Vergi Muafiyeti Tartışmaları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Göç ve Ruh Sağlığı (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Menü