Eğitimlerimiz

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

Çıkar Çatışması-Bülent Tarhan

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Stres Yönetimi Rahatlama Teknikleri

SDG4: Nitelikli Eğitim

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Vergi Muafiyeti Tartışmaları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Networking-Tanınma Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

COSME LGF – Kredi Garanti Desteği

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İleri Düzey MS Excel

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

Problem Çözme Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi
Menü