Eğitimlerimiz

Küresel İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Çıkar Çatışması-Bülent Tarhan

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Networking-Tanınma Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Engelli Hakları İzleme

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Kültürlerarası İletişim

SDG4: Nitelikli Eğitim

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İşyeri Kanseri Mobbing

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Göç ve Ruh Sağlığı/Ruhsal Travma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

MIS Eğitimi

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi
Menü