Eğitimlerimiz

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

AB Projelerinde Görünürlük Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Finansal Raporlama ve Analiz

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Toplantı Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Stres Yönetimi

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitim İhtiyaç Analizi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Yetkilendirme Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Motivasyon Teknikleri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Etkili Yönetim ve Liderlik

SDG4: Nitelikli Eğitim

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Zaman Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği

SDG7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü