Eğitimlerimiz

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Çıkar Çatışması-Bülent Tarhan

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

AB Projelerinde Görünürlük

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi

Kariyer Odaklı Destek Grubu Modeli ve Kariyer Destek Oryantasyon Eğitim Modülü Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Küresel İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Vergi Muafiyeti Tartışmaları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Çıkar Çatışması – Muharrem Kılıç

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etkili Rapor Yazma Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

SDG13: İklim Eylemi

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü