Eğitimlerimiz

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Çatışma Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Toplantı Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitim İhtiyaç Analizi

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Etkili Yönetim ve Liderlik

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Zaman Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi
Menü