Eğitimlerimiz

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Hasta Hakları

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Ara Rapor Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

AB Görünürlük Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Tedarik Sözleşmesi Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Eğiticilerin Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sivil Toplumda Etkili Rapor Hazırlama

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Uluslararası Koruma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Etkili Rapor Yazma Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

COSME LGF – Kredi Garanti Desteği

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi
Menü