Eğitimlerimiz

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi

Boşluk Analizi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Müzakere Teknikleri

SDG4: Nitelikli Eğitim

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

Çatışma Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Göç ve Ruh Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG4: Nitelikli Eğitim

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü