Eğitimlerimiz

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Rapor Hazırlama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Problem Çözme Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İkna Mühendisliği

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Tedarik Zinciri Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Menü