Eğitimlerimiz

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Hibe Projeleri Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Paydaşlar Arası İşbirliği

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Uyruklu Yabancılara Sağlık Hizmeti Sunum Esasları

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İşbirliği Profili Hazırlanması

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Fon Kaynakları ve Süreçleri

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Proje Döngüsü Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Aşılama

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Protokol Kuralları

SDG4: Nitelikli Eğitim

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Göç-Uluslararası Koruma

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Eğiticilerin Eğitimi (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Menü