Eğitimlerimiz

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve Kronik Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış Kuralları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Göç ve Ruh Sağlığı (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve Uluslararası Koruma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Göç ve Ruh Sağlığı/Ruhsal Travma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Teknik Destek Projesi Kapsamında Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Eğiticilerin Eğitimi (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Aşılama

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Menü