Eğitimlerimiz

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Vergi Muafiyeti Tartışmaları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

MIS Eğitimi

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Göç ve Kronik Hastalıklar

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Eğiticilerin Eğitimi (çoklu slayt ve video)

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Etkili Rapor Yazma Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İşbirliği Profili Hazırlanması

SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Suriyeli Göçmenlerde Bebek,Çocuk ve Ergen Sağlığı

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve Uluslararası Koruma

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Tedarik Sözleşmesi Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi
Menü