Eğitimlerimiz

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi
Menü