Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG)

 1. Yoksulluğa Son
 2. Açlığa Son
 3. Sağlık ve Kaliteli Yaşam
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su ve Sanitasyon
 7. Erişilebilir ve Temiz Enerji
 8. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 10. Eşitsizliklerin Azaltılması
 11. Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 12. Sorumlu Üretim ve Tüketim
 13. İklim Eylemi
 14. Sudaki Yaşam
 15. Karasal Yaşam
 16. Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar

Sustainable Development Campus’te herkes için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için bireylere farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmayı, kurumların ve çözüm ortaklarımızın sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlama kapasitelerini artırmayı amaçlıyoruz.

Herkes için sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz. Herkes için sürdürülebilir bir gelecek; sürdürülebilir bir gelecek için herkesin katılımı, herkesin gelişimi ve herkesin katkısı ile mümkündür. Sürdürülebilir bir gelecek; kendi yaşamında, işinde ve etki alanında farkındalık yaratmak, becerileri geliştirmek ve sürdürülebilirliği inşa etmekle mümkündür.

Kurumlar ve çözüm ortaklarımızla birlikte çalışarak herkes için sürdürülebilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlayacak özgün eğitim çözümleri üretiyoruz.

Çözüm ortaklarımız ve kurumlarla birlikte çalışarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik her türlü girişim ve eylemi desteklemek için eğitim programları, eğitim içerikleri ve uygulamaları geliştiriyoruz.

Herkes için sürdürülebilir bir gelecek için eğitim çözümleri üretiyor, eğitim sunuyor ve özgün eğitim ve öğretim çözümleri üretmek için kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları ile birlikte çalışıyoruz.

Menü