Zaman Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Zaman Yönetimi

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Zaman Yönetimi Eğitimi çalışanların zamanını nasıl ve ne zaman harcayacağı konusunda gerçekçi ve üretken tercihler yapabilmesini, iş-yaşam dengesini optimize edebilmesini, harcadıkları zaman ve gerçekleştirdikleri etkinliklerin ile hedefleri ile uyumlu hale getirebilmesini sağlayacak araçlar, yöntem ve teknikler hakkında bilgi ve beceri kazanmasını amaçlar. Çalışanların hedeflerine ulaşması ve daha etkili ve üretken olması için araçlar sunar.

Eğitimin hedef kitlesi

Zaman Yönetimi Becerileri Eğitimi zamanı etkili yönetme becerilerini geliştirme ihtiyacı duyulan çalışanların tamamı için fayda sağlayacak bir eğitimdir.

Eğitimciler

Zaman Yönetimi Becerileri eğitimi, kurum ve kuruluşlarda zaman yönetimi eğitimi ve kapasite geliştirme uygulamalarında deneyim sahibi ve/veya bu konuda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Zaman Yönetimi Becerileri Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Kişisel zaman yönetimi tarzını değerlendirebilir,
 • Zaman çakışmalarını yönetebilir,
 • Zamanında karar verme ve erteleme ile başa çıkma stratejilerini uygulayabilir,
 • Bireysel olarak iş-yaşam dengesini nasıl yönetebileceğini kavrar,
 • Zaman yönetimi yoluyla etkili hedef belirlemenin temel bileşenlerini tanır,
 • Önceliklendirme yapmayı ve önceliklerini daha iyi oluşturmayı dener,
 • İşe yaramayan çalışmalarla başa çıkmanın ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmanın yollarını belirler,
 • Günlük etkinliklerin hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için bir strateji geliştirir,
 • “Meşgul” ve “üretken” olmak arasındaki farkı anlar,
 • Zamanı etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olacak araçlar/teknolojileri tanır.

Eğitimin içeriği

Zaman Yönetimi Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Öz-yönetim Olarak Zaman Yönetimi
 • Amaç Belirleme, Önceliklendirme, Gerçekçi Zamanlama, Amaçlarla Etkinliklerin Uyumunu Sağlama
 • Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Zaman Yönetiminde İyi Uygulamalar
 • Odaklanma, Yoğunlaşma ve Organize Etme
 • Teknolojiyi Etkili Kullanma
 • Sınırları Belirleme ve İş-Yaşam Dengesi Oluşturma

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Zaman Yönetimi Becerileri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde eğiticiler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin zaman kaybına neden olan etkinlikleri belirleme, amaç/hedef oluşturma, zamanı etkili yönetmek için uygun teknikleri kullanma, odaklanma, organize etme, zaman yönetiminde etkililiği artırmak için teknolojiyi etkili kullanma ve iş-yaşam dengesini sağlama becerilerini tecrübe edebilmeleri için rol oynama, grup çalışması yapma, örnek olaylar/senaryolar üzerinde çalışma gibi uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Ders sunumu ile birlikte zaman çakışmalarını yönetme, zamanında karar verme ve erteleme ile başa çıkma stratejilerini uygulama, önceliklendirme, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırma, zamanı etkili yönetmek için teknolojiyi kullanma konularında beceri geliştirmeyi destekleyecek örnek olaylar, alıştırmalar ve çalışma kağıtları öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Zaman Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Zaman yönetimi,  zaman yönetimi teknikleri, zaman yönetiminde teknolojiyi etkili kullanma, iş-yaşam dengesi

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG1: Yoksulluğa Son, SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi
Menü