Yetkilendirme Becerileri

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Yetkilendirme Becerileri

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Yetkilendirme Becerileri Eğitimi, yetkilendirme düzeylerini, yöntemlerini, yönetimini, uygulamasını, devredilen yetkilerin izlenmesini etkin bir şekilde anlamak ve uygulayabilmek için bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Rolleri ve sorumlulukları uygun şekilde devretmek, hem yönetimin hem de çalışanların ortak hedeflerine ulaşmak için sorunsuz ve üretken çalışmasına yardımcı olur. Yönetimde etkili yetki devri, sınırlı kaynaklarla daha fazlasını yapabilmeyi sağlayan, iş akışında belirli noktalarda aşırı yüklenmeyi, buna bağlı olarak gecikmeleri ve verimde düşüşleri engelleyen bir beceri olduğu kadar yönetme sanatının önemli bir bileşenidir. Bu bağlamda Yetkilendirme Becerileri Eğitimi başkalarına bir görev verme veya iş yaptırma konumunda olanların iş akışını ve süreçlerini geliştirmek yanında çalışanların da liderlik potansiyellerini etkili şekilde kullanmaları, becerilerini işe koşmalarını ve özgüven geliştirmelerini desteklemeyi hedefler.

Eğitimin hedef kitlesi

Yetkilendirme Becerileri Eğitimi çalışanların tamamının alması gereken bir eğitimdir. Öncelikli olarak yönetim kademelerinde görev yapanlar için önerilmekle birlikte, her türlü takım çalışması ve proje yönetimi ile ilgili görev ve sorumluluğu olan çalışanlar, kurumsal yapı içinde yetkilendirme yapanlar ve yetkilendirilenler için bu eğitim yarar sağlar.

Eğitimciler

Yetkilendirme Becerileri Eğitimini kurumlarda yetkilendirme, yetkilerin yapılandırılması, iş akışı ve süreçlerinde yetki dağılımının düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olan, bu konularda eğitim vermiş ve/veya yetkilendirme becerileri ile ilgili konularda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Yetkilendirme Becerileri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Yetki ve sorumluluk ilişkini anlar,
 • Yetkilendirmenin görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesi ile uyumunun nasıl sağlanacağını kavrar,
 • Görevleri delege etmenin farklı yollarını anlar ve kullanır,
 • Yetkilendirme öncesi görevleri gözden geçirir,
 • Yetkilendirme için doğru kişiyi belirler,
 • Etkili yetkilendirme için aşamalı bir süreç kullanır,
 • Yetkilendirmede etkili sonuçlar vermesi için talimatlar verir,
 • Yetkilendirmede yaygın hataları ve tuzakları belirler ve bunlardan nasıl kaçınılacağını bilir,
 • Yetkilendirme sonuçlarını ve yetkilerin kullanımını izler,
 • Etkili geri bildirim verme tekniklerini kullanarak geri bildirim sağlar,

Eğitimin içeriği

Yetkilendirme Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Yetkilendirme ve Yetkilendirme Düzeyleri, Yetki-Sorumluluk İlişkisi
 • Yöneticiler Neden Yetkilendirme Yapmak İstemez
 • Yetkilendirme için Görevlerin Analizi ve Doğru Kişinin Seçimi
 • Yetkilendirmede Aşamalar
 • Yetkilendirmede talimatlandırma
 • Yetkilendirmede Uygulamanın Yönetimi
 • Yetki Kullanımının İzlenmesi
 • Geri Bildirim Sağlama
 • Etkili Yetkilendirme

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Yetkilendirme Becerileri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin yetkilendirme becerilerini tecrübe edebilmeleri için grup çalışması yapma, alıştırma yapma ve vakalar üzerinde çalışma gibi uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Yetkilendirme Becerileri Eğitiminde ders sunumu ile yetkilendirme süreçleri, aşamaları ve yöntemleri üzerinde bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirmek üzere örnek olaylar, çalışma yaprakları ve yönergeler öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Yetkilendirme Becerileri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Yetkilendirme, yetkilendirme becerileri, yetki ve sorumluluk dengesi

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü