Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Eğitimin başlığı

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Kredi Değerliliği Eğitimi, yerel yönetimlerin, kurumların geçmiş ve gelecekteki borç ödeme yeteneğine ilişkin analiz, değerlendirme ve raporlama ile raporları okuma, anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, kredi değerliliğinin belirlenmesinde ölçüt alınan temel kurallara ve prensiplere odaklanarak, borç alma ve borç ödeme potansiyelini belirlemek, dolayısıyla da ne kadar kredinin, ne şartlar altında kullanılabileceğine dair analiz, değerlendirme ve raporlama uygulamalarını gerçekleştirmeye odaklanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Kredi Değerliliği Eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında,  özel kurum ve kuruluşlarda kredi değerliliği raporlaması veya kredi değerliliği raporlamasının kullanımı ile ilgili görevleri olanlar veya bu alanlarda çalışmalar yapmayı planlayanlar tarafından alınması yararlı olacak bir eğitimdir.

Eğitimciler

Kredi Değerliliği Eğitimi programının finans ve kredilendirme süreçlerine hakim, daha önce Kredi Değerliliği Eğitimi vermiş, aynı zamanda uluslararası fon kuruluşlarının kredi kullandırma kurallarını bilen, deneyimli uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Kredi Değerliliği Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Kredi değerliliği kavramını, kredi analizini, kredi risklerini bilir.
 • Kredi sürecini bir bütün olarak anlar, riskleri ve fırsatları fark eder.
 • Sürecin başından itibaren doğru kredi süreç yönetimi yapar.

Eğitimin içeriği

Kredi Değerliliği Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Kredi Değerliliği Kavramı Nedir? Kredibilite Nedir ?
 • Risk Türleri ve Kredibiletinin Ölçülmesi
  1. Politik Risk Unsurları
  2. Ülke Riski
  3. Ekonomik Riskler
  4. Piyasa Riski
  5. Kredi Riski
  6. Faiz Riski
  7. Likidite Riski
  8. Kur Riski
  9. Döviz Pozisyonu Riski
  10. Transfer Risk
  11. Müşterinin Karakter ve Performans Riski
 • Kredi Değerlendirme Kriterleri
  1. Firmaların Kredi Değerliliğinin Hesaplanması
  2. Genel Anlamda Kredi Analizi
  3. Kredi Analizinin Amacı
  4. Kredi Analizinde Dikkate Alınacak Faktörler
  5. Kredide 5K=5C
  6. Swot Analizi Nedir Nasıl Yapılır?
 • Kredi Analizi
 • Kredi Risk Yönetimi ve Risk Sınıflandırılması
  1. Faiz Oranları
  2. Döviz Kurları
  3. Mal Fiyatları
  4. Yerel Olaylar
 • Kredinin Yapılandırılması ve Kullandırılması
  1. Kredinin Vadesinin Belirlenmesi
  2. Kredinin Teminatlandırılması
  3. Kredinin Fiyatlanması
  4. Kredinin Yönetimi
  5. Kredinin İzlenmesi
  6. Kredinin Sona Ermesi

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Kredi Değerliliği Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Katılımcılar en fazla 15 kişilik gruplardan oluşur. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Kredi ile ilgili terimler, kredibilite kavramı ve riskler ile ilgili bilgi sistematik bir sıra içinde sunulur.  Bilgilerin ve kavramların uygulamaya transferi için kredi değerliliği analizi süreçlerinin uygulanması ile ilgili becerilerin geliştirilmesi amacıyla grup çalışmaları, örnek olay çalışmaları gibi etkileşimli öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Kredi Değerliliği eğitiminde kredibilitenin ölçülmesi, kredi değerlendirme ölçütlerinin uygulanması, kredi analizi, risklerin tespiti ve değerlendirilmesi, kredinin yapılandırılması ve kullandırılmasına ilişkin işlemler ve doküman örnekleri eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitimde her katılımcı için bir bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması zorunludur.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Kredi Değerliliği konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Kredi Değerliliği Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Kredi değerliliği, kedilerde risk türleri, kredibiletinin ölçülmesi, kredi değerlendirme kriterleri, kredi analizi, kredi risk yönetimi, kredi yapılandırması, kredi kullandırma

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü