Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

Local NGOs Grant Implementation Training
SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel STK alanında hibe sözleşmelerinin yönetimi ve uygulaması ile ilgili rehberlerin anlaşılmasını sağlayarak​ projelerin en iyi şekilde uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi
Menü