Yerel STK’lar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

Local NGOs Grant Program Final Report Training
SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Yerel STK alanında hibe sözleşmelerinin yönetimi ve uygulaması ile ilgili rehberlerin anlaşılmasını sağlayarak​ nihai mali ve teknik raporu hazırlamaya destek olmak amaçlanmaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Menü