Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

Local Climate Action Planning and Turkey Practices
SDG13: İklim Eylemi

İklim değişikliğinin çevrelere taşıdığı problemlerin toplumsal ve ekonomik açılardan da ele alınarak aktarımını amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Engelli Hakları İzleme

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü