Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

Süre

2 gün (12 saat)

Eğitim öncesi hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılarak hedef kitlenin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ile eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak eğitim süresinde uyarlama yapılabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitimi katılımcılara, yerel düzeyde iklim değişikliğini, değişikliğin etkilerini, değişikliği azaltım ve değişikliğe uyum gereklerini ve eylemlerini anlamaları, çözümlemeleri ve planlamaları için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitimi lise ve üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan teknik eleman, uzman, yöneticiler, vb. gruplara yerel ikilim değişikliği, iklim değişikliğine uyum, azaltım ve iklim değişikliğinin risklerini önleme ve azaltım konularında farkındalık oluşturma ve yerel düzeyde ikilim eylemi için harekete geçme, yerel düzeyde iklim eylemi planlaması için katıım ve katkı sağlayabilme için beceri kazandırmayı amaçlar.  Bu amaç kapsamında, bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Bu eğitim genel katılıma açık, yerel düzeyde tüm vatandaşların katılacağı şekilde düzenlenebilir. Ayrıca bu eğitim, yerel düzeyde kurumsal eğitim ihtiyaçlarının analizine dayalı olarak kurumsal düzeyde yerel iklim eylem planlama kapasitesinin güçlendirilmesi için kurumsal gereklere göre uyarlanarak verilebilir.

Eğitimciler

SDCampus’ün Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitimi; iklim politikaları, iklim eylemi, ulusal iklim eylemi planları ve yerel iklim eylemi planlaması alanlarında eğitim deneyimi ve akademik deneyime sahip eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitimini tamamlayanlar;

 • Yerel iklim eylem planlaması ihtiyacının gerekçesini ve yararlarını açıklar,
 • Yerel iklim eylem planı tiplerini ve bunlar arasındaki ilişkileri ayırt eder,
 • Ulus-üstü yerel yönetim ağ-bağlarının yerel iklim eylem planlamasındaki rolünü açıklar,
 • Yerel iklim eylem planlaması için yapılan geçmiş çalışmaları değerlendirir,
 • Yerel iklim eylem planlamasının aşamalarını ve her bir aşamada yapılacak çalışmaları uygulayabilir,
 • Yerel iklim eylem planlaması çalışmalarına bireysel olarak nasıl katkı sağlayabileceğini değerlendirir,
 • Dünyada ve ulusal düzeyde yerel iklim eylem planlaması sürecini ve gelişmeleri takip edebilir,
 • Yerel iklim eylem planlarına görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile katkı sağlayabilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitim aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Yerel iklim eylem planlaması ihtiyacı
 • Yerel iklim eylem planlamasında faydalar ve fırsatlar
 • Yerel iklim eylem planları tipleri
 • Yerel iklim eylem planlaması süreci ve aşamaları
 • Ulus-üstü yerel yönetim ağ-bağlarının yerel iklim eylem planlamasındaki rolü
 • Küresel ve ulusal iklim politikaları ve iklim eylem planları ile yerel iklim planları arasındaki ilişki ve uyum
 • Yerel iklim eylem planlarında iyi örnekler ve çıkarılan dersler
 • Yerel iklim eylem planlarında katılım ve kapsayıcılık

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında temel bilgilerin sunumu yanında tartışma, beyin fırtınası, vaka çalışması ve grup çalışması ile katılımcıların etkin olması sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitimde yerel iklim değişikliği eylem planlaması konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak için basılı ders materyali ile görseller, grafikler ve haritaları içeren bir sunum öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır. Yerel iklim değişikliği eylem planlamasının tipleri ve aşamalarının gösterimi ve bunların uygulanması için becerilerin kazandırılması için çalışma yaprakları, uygulama materyalleri ve örnek olaylar kullanılır. Eğitimde kullanılacak sunum ve diğer materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır. Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin öncesinde veya başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Eğitimin sonunda eğitici tarafından hazırlanmış Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Bilgi ve Farkındalık Soru Kağıdı ile Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır. Eğitim esnasında yapılan çalışmalar, alıştırma ve uygulamalar öğrenmenin değerlendirilmesinde kullanılır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim eylemi, iklim eylem planı, yerel iklim eylem planlaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Çatışma Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar
Menü