Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

Policies, Legal and Institutional Structure in Combating Climate Change in Turkey
SDG13: İklim Eylemi

İklim değişikliğinde politikalar, hukuki ve kurumsal yapıya dair ele alınan konular çerçevesinde yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de Roman Topluluğunun Sosyal Durumu

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü