Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

Climate Change Comprehensive Local Studies in Waste, Wastewater and Air Quality Management in Turkey
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitim, kentlerde atık, atıksu ve hava kalitesi yönetimi alanlarında yapılacak çalışmaların, iklim değişikliği ile mücadele için yapılacak sera gazı azaltımı ve uyum çalışmalarına katkısını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü