Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

Climate Change Comprehensive Local Studies in Waste, Wastewater and Air Quality Management in Turkey
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitim, kentlerde atık, atıksu ve hava kalitesi yönetimi alanlarında yapılacak çalışmaların, iklim değişikliği ile mücadele için yapılacak sera gazı azaltımı ve uyum çalışmalarına katkısını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Zamanı Yönetme Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü