Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

Climate Change Comprehensive Local Studies in Waste, Wastewater and Air Quality Management in Turkey
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitim, kentlerde atık, atıksu ve hava kalitesi yönetimi alanlarında yapılacak çalışmaların, iklim değişikliği ile mücadele için yapılacak sera gazı azaltımı ve uyum çalışmalarına katkısını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü