Tedarik Zinciri Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi lojistik ve tedarik yönetimi alanında yöneticilerin ve çalışanların tedariki zinciri yönetiminde yeni yaklaşımlar, tedarik yönetimi süreçlerinin ve operasyonlarının etkin bir şekilde planlanması, geliştirilmesi ve uygulanması için temel bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlar.  Bu eğitim tedarik yönetimi zinciri, tedarik yönetimi zincirinin yararları, tedarik yönetimi zincirinde yöntemler, müşteri ilişkileri, ölçümleme ve başarı ölçütleri, tedarik yönetiminin aşamaları, dağıtım kanalları ve amaca uygun dağıtım kanallarını oluşturulması veya seçimi konularını kapsar.

Eğitimin hedef kitlesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi lojistik ve tedarik yönetimi alanında yöneticileri, çalışanları ve işletmelerde tedarik yönetimi süreçlerinin yönetiminden sorumlu yönetici veya çalışanlar tarafından alınması önerilen bir eğitimdir. Bu eğitim almak, tedarik zinciri yönetiminde verimliliği ve etkinliği artırmak için tedarik yönetim süreçlerini bütünlük içinde ele almayı ve süreçlerin tüm aşamaları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmayı sağlar.

Eğitimciler

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarında deneyimli, tedarik zinciri yönetimi eğitimlerini vermiş ve/veya bu alanda çalışmaları ile öne çıkan uzman eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Tedarik zinciri yönetiminde yeni yaklaşımları tanır,
 • Tedarik yönetimi süreçlerini ve operasyonlarını tanımlar,
 • Etkini bir tedarik zinciri yönetiminin temel özelliklerini açıklar,
 • Tedarik zinciri yönetimini amaçlara uygun olarak optimize edebilir,
 • Tedarik zinciri yönetiminde ölçümleme yöntemlerini kullanabilir,
 • Tedarik zinciri yönetiminde uygun dağıtım kanallarını seçebilir,
 • Tedarik zinciri yönetimini değerlendirerek iyileştirme alanlarını belirleyebilir.

Eğitimin içeriği

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Tedarik zinciri yönetimi: tanımı kapsamı, iş kolları
 • Tedarik zinciri yönetiminde uzun dönemli performans
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçleri ve operasyonları
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Müşteri hizmet yönetimi
 • Talep yönetimi
 • Üretim akışı
 • Satınalma
 • Ürün geliştirme
 • Lojistik
 • İadeler
 • Tedarik zinciri gelişimi
 • Tedarik zinciri seyahati
 • Tedarik zincirinin gereksinmeleri
 • Tedarik zincirinin yararları
 • Tedarik zincirinde maliyet ve performans
 • Tedarik zincirinde sistemler
 • Tedarik zinciri ölçümleme yöntemleri
 • Tedarik zincirinde konsolidasyon
 • Tedarik zincirinde hatalar
 • Amaca uygun tedarik zinciri tasarımı
 • Dağıtım ağının tasarlanması ve fiziksel dağıtım
 • Dağıtım kanalları
 • Dağıtım kanalı seçimi
 • Tedarik zinciri koordinasyonu
 • Müşteri ve satıcı talepleri
 • Tedarik zinciri işbirliği
 • Tedarik zincirinde dijital yönetim
 • Müşteriler ve tedarikçiler
 • Kontrat yönetimi
 • Katalog ve fiyat listesi yönetimi
 • Sipariş yönetimi
 • Sevkiyat ve taşıma yönetimi
 • Kargo sevkiyat yönetimi

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlerin tedarik zinciri yönetimi becerilerini geliştirmelerine rehberlik eder.

Eğitim araçları ve materyaller

Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi, bu ders için hazırlanmış olan sunum öğretim materyali olarak kullanılmakla birlikte, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin tasarlanması ve operasyonlarının yürütülmesi konularında örnek olaylar, çalışma yaprakları ve benzeri öğretim materyalleri eğitici tarafından hazırlanır ve kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri tasarımı, tedarik zinciri yönetimi süreçleri, tedarik zinciri optimizasyonu, tedarik zinciri ölçümlemesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi
Menü