Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi yöneticilerin bir çalışma grubunu yüksek performanslı, sonuç odaklı bir takıma nasıl dönüştüreceğini, takımların performansının nasıl geliştirileceğini, takımların verim ve etkili bir şekilde çalışmaları için iş süreçlerinin ve iş tasarımının nasıl optimize edileceğini, takımlarda farklı bireylerin beceri, yetkinlik ve tarzların birbirini tamamlayacak şekilde nasıl işe koşulacağını ve takım çalışmalarındaki tıkanıklıkların nasıl aşılacağını öğrenmelerini ve tecrübe etmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi özellikle uzmanlık isteyen görevler için takım oluşturma ve uzmanlık takımlarını yöneten veya potansiyel olarak yönetecek personel ve yöneticiler için önerilir.

Eğitimciler

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi, takım çalışması ve takım liderliği kapasitesini geliştirme çalışmalarında deneyimli, bunların eğitimlerini vermiş ve/veya bu alanda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Yüksek performanslı takımların özelliklerini bilir,
 • Farklıkları barındıran bireylerden oluşan bir çalışma grubun uyumlu, sonuç odaklı bir takıma nasıl dönüştürüleceğini bilir,
 • Takımın güçlü yönlerini daha da geliştirmek ve üretkenliği artırmak için takımı geliştirir,
 • Takımın başarısını artırmak için iş süreçlerini ve iş tasarımını optimize eder,
 • Takımın performansını etkili bir şekilde izleyerek takımı motive eder,
 • Takım üyelerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte becerilerinden ve tarzlarından yararlanarak takımı geliştirir,
 • Takım çalışmasını engelleyen unsurları ve tıkanıklıkları ortadan kaldırmak için uygun stratejiler kullanır.

Eğitimin içeriği

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Etkili Takımların Özellikleri ve Takım Süreçleri
 • Takım Yönetimi ve Liderlik
 • Sonuç Odaklı Takım Geliştirme
 • Takım Motivasyonu
 • Takımlarda Görev, Rol ve Sorumluluk
 • Takım Performansını Geliştirme
 • İnsanları Değil Sistemi ve Süreçleri Düzenlemek

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlerin kendi takım çalışması ve takım liderliği konusunda yeterlik, yetkinlik ve potansiyellerinin farkına varmalarına ve geliştirmelerine rehberlik eder. Katılımcıların takım çalışması ve takım liderliği konusunda becerileri uygulama ve geliştirmeleri için rol yapma, senaryolar üzerinde çalışma, grup çalışması yapma, alıştırma yapma ve vakalar üzerinde çalışma gibi uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitiminde ağırlıklı olarak ders için hazırlanmış olan sunum öğretim materyali olarak kullanılmakla birlikte, takım oluşturma ve takımı geliştirme, iş süreçlerini ve iş tasarımını optimize etme, takımın motivasyonunu artırma, takım performansını geliştirmek için uygun stratejileri kullanma becerilerini geliştirmek için örnek olaylar, çalışma yaprakları ve benzeri öğretim materyalleri eğitici tarafından hazırlanır ve kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Takım Çalışması ve Stratejik Takım Liderliği Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Takım çalışması, takım yönetimi, stratejik takım liderliği, takım motivasyonu, takım performansı

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi
Menü