Protokol Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Protokol Kuralları

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Protokol Kuralları Eğitimi kamusal alanda ve kurumsal iş ortamında çalışanların ve yöneticilerin formal olarak uyması gereken davranış ve iletişim kuralları ile nezaket ve görgü kuralları bütününe ilişkin farkındalık, bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Protokol kurallarından bir kısmı iş yaşamında zorunlu olarak uygulanması gerekli kurallardan oluşurken, bir kısmı da sosyal davranış ve nezaket kuralları olarak bunlara uyan kişiye saygınlık kazandırır, kurumsal, kurumlar arası ve uluslararası düzeyde ilişkilerde bireysel ve kurumsal temsil bakımından liyakat göstergesi olarak algılanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Protokol Kuralları Eğitimi özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve çalışanlarının tamamı için formal ortamlarda davranış kurallarını edinmeyi ve uygun davranışlar göstermeyi sağlayacak bir eğitimdir.

Eğitimciler

Protokol Kuralları Eğitimini, kurum ve kuruluşlarda Protokol Kuralları Eğitimi verme deneyimine sahip, bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarında kapasite geliştirme çalışmalarında deneyimli eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Protokol Kuralları Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Protokolün temel kavramlarını ve önemini açıklar,
 • Protokolün temel ilkelerini açıklar,
 • Kamusal alanda protokol sıralaması konusunda bilgi sahibi olur,
 • Yönetsel davranış ve makam protokolü ilkelerini bilir,
 • Toplantı, tören, kutlama konusunda kurumsal davranış geliştirir,
 • Karşılama, ağırlama ve uğurlama konusunda kurumsal davranış geliştirir,
 • Kurumsal yaşamda sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini uygular,
 • Yazışma kurallarına uygun yazışmalar yapar,
 • Kurumsal iletişimin temel süreçlerini öğrenir,
 • Kurumsal iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanır,
 • İş hayatında protokol kuralları çerçevesinde kurum politikasına uygun etkili ilişkiler oluşturur.

Eğitimin içeriği

Protokol Kuralları Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Protokol Kuralları
 • Yönetsel Davranış ve Makam Protokolü
 • Kurumsal İletişim Protokolü
 • Toplantı, Tören ve Bayrak Protokolü
 • Yabancı Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerde, Görüşme ve Müzakerelerde Protokol

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Protokol Kuralları Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin protokol kurallarını çeşitli ortam ve koşullarda uygulama becerilerini tecrübe edebilmeleri için rol yapma ve grup çalışması yapma gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Protokol Kuralları Eğitiminde ders için hazırlanmış, multimedya içerikler ve görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum öğretim materyali olarak kullanılır. Buna ilave olarak, farklı bağlam ve koşullarda protokol kurallarının uygulanması ile ilgili grup çalışması ve rol oynama için uygun senaryoların ve yönergelerin de hazırlanır ve öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Protokol Kuralları Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Protokol kuralları, protokol kuralları eğitimi, makam protokolü, kurumsal iletişim protokolü

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG1: Yoksulluğa Son, SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi
Menü