Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi Eğitimi, katılımcıların projeleri yürütürken Avrupa Birliği ve KİK mevzuatında yer alan gizlilik, usulsüzlük ve yolsuzluk ve bunların bildirimi ile ilgili kurallar ile ilgili bilgi sahibi olmasını amaçlar.

Bu eğitim, projelerin uygulanma aşamasında ve ihalelerde, etik kurallar, gizlilik kuralları, çıkar çatışması, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimi konularını kapsar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi proje faaliyetlerinde görev alan, projeleri yürütmek ve yönetmekten sorumlu olanlar, projelerdeki görevi ve sorumlu oldukları alanlara bakılmaksızın bu eğitimden faydalanabilirler.

Eğitimciler

Bu eğitim, Avrupa Birliği veya Dünya Bankasının desteklediği projelerin ihale süreçlerini yürütmüş, uygulama aşamalarında bulunmuş, aynı zamanda eğitimin konusu özelinde yerel mevzuata da hakim eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayanlar proje süreçlerinde;

 • Gizlilik kurallarının neler olduğunu bilir,
 • Proje uygulamalarında ve ihalelerinde etik kurallar ve gizlilik kuralları çerçevesinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilir,
 • Çıkar çatışması, usulsüzlük ve yolsuzluk gibi kavramları bilir ve bu kavramların yerel mevzuatta nasıl karşılık bulduğu kavrar,
 • Proje uygulamalarında ve ihalelerinde etik kurallar ve gizlilik kurallarına uygun davranır,
 • Proje uygulamalarında ve ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinin nasıl yapılacağını ve bildirim durumlarında izlenecek prosedürleri bilir ve uygular.

Eğitimin içeriği

Bu eğitim aşağıdaki konuları içerir:

 • Avrupa Birliği Projelerinde/İhalelerinde Gizlilik Kuralları
 • Avrupa Birliğinde Usulsüzlük, Yolsuzluk, vb Kavramları Nelerdir?
 • Usulsüzlük Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Neler Yapılmalı?
 • Yolsuzluk Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Neler Yapılmalı?
 • Etik Kurallar Nelerdir?
 • İhaleleri Yürütürken Nelere Dikkat Edilmeli?
 • Usulsüzlük, Yolsuzluk, Gizlilik, Etik Kurallar, vb Yerel Mevzuata Göre Nasıl Uygulanır?

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 25 kişidir. Eğitimin mevzuat kısmına dair içerikler teorik bilgilerin sunumu şeklinde gerçekleştirilir. Bununla beraber eğitimde örnek olaylar ve geçmiş tecrübeler ile öğrenmenin desteklenmesi konuların anlaşılması açısından çok önemlidir. Katılımcıların aktif katılımlarını destekleyecek soru-cevap bölümleri, grup çalışmaları, örnek olaylar ile eğitimcinin hazırlayacağı çevrimiçi bazı araçlar da (Mentimeter, SurveyMonkey, vs.) kullanılabilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve örnek çalışmalardan oluşur. Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi Eğitiminde usulsüzlük, yolsuzluk, gizlilik ve etik kuralların ihlali ile ilgili konularda örnek olaylar eğitim materyali olarak kullanılır ve bunlar üzerinden çalışmalar, alıştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Projelerde usulsüzlük, projelerde yolsuzluk, projelerde gizlilik kralları, projelerde etik kurallar, projelerde usulsüzlük bildirimi

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi
Menü