Problem Çözme Becerileri

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Problem Çözme Becerileri

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Problem Çözme Becerileri eğitiminin amacı çalışanlara iş yerinde veya günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin nasıl tanımlanacağını, analiz edileceğini ve çözüm üretmek için çeşitli tekniklerin nasıl kullanılacağını anlamayı, problemlerin çözümünde sistematik bir yaklaşım ve üretici bir tutum takınmayı ve problem çözmeyi engelleyen tutumlardan kaçınmayı, problemler için yaratıcı ve optimal çözümlere ulaşmayı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitimin hedef kitlesi

Problem Çözme Becerileri Eğitimi her türlü kurum ve kuruluşta problemlerle baş etme ve problem çözme becerilerini geliştirmek ve daha pozitif çözümler üretmek isteyen çalışanların alması gereken bir eğitimdir.

Eğitimciler

Problem Çözme Becerileri eğitimi kurumlarda problem çözme, kök problem analizi, problem çözme teknikleri ve yaratıcı problem çözme uygulamaları konularında eğitim verme deneyimine sahip veya bu konularda araştırma ve saha çalışmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Problem Çözme Becerileri Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Problemleri çözmek için yaratıcı bir problem çözme süreci uygular,
 • Toplanacak bilgi türlerini ve problem çözmede sorulacak kilit soruları belirler,
 • Bir sorunu doğru tanımlamanın önemini kavrar,
 • Problem tanımlama araçlarını belirler ve kullanır,
 • Çözüm üretmek için temel beyin fırtınası araçlarını kullanır,
 • Problemi farklı açılardan inceleyerek tanımlar ve kök nedenleri araştırır,
 • Potansiyel çözümleri kriterlere göre değerlendirir ve bir çözüm seçmek için son analizi yapar,
 • Çözümleri uygulamak için gerekli görevleri ve kaynakları nasıl tanımlayacağını kavrar,
 • Çözümleri uygular ve geliştirmeye açık alanları belirlemeye devam eder,
 • Problem çözmeyi engelleyen tutumları fark eder, bunlardan kaçınır ve başarı şansını artıranları benimser.

Eğitimin içeriği

Problem Çözme Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Problem Çözme Yöntemi
 • Enformasyon Toplama
 • Problemi Tanımlama ve Kök Problemi Belirleme
 • Beyin Fırtınası ve Yaratıcı Çözümler Geliştirme
 • Çözüm Üretme Teknikleri
 • En Uygun Çözüm için Analizler
 • Çözüm ve Gelecek için Dersler

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Problem Çözme Becerileri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğiticiler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve katılımcıların uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin problem çözmenin aşamalarını uygulamaları, yaratıcı problem çözme, kök problemi belirleme, çözüm üretme ve çözüm analizi ile ilgili becerileri tecrübe etmeleri için uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Öğretim materyali olarak ders sunumu ile birlikte, öğrenenlerin problem çözmenin aşamaları üzerinde alıştırmalar yapabilecekleri örnek vakalar ve çalışma yaprakları kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Problem Çözme Becerileri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Problem çözme, problem analizi, kök problemleri belirleme, problem çözme teknikleri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG13: İklim Eylemi

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi
Menü