Müzakere Teknikleri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitimin başlığı

Müzakere Teknikleri

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Müzakere Teknikleri Eğitimi etkili iletişim tekniklerinin müzakere sürecinde olumlu sonuçlar elde edebilmek için etkin kullanımı, müzakere sürecini daha iyi anlayarak manipülatif rakipler için etkili stratejiler, taktikler ve karşı önlemler geliştirme, müzakere süreci için hazırlık yapma, süreci planlama ve müzakere tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak müzakerelerde bireysel veya kurumsal açıdan için en iyi sonuçları elde edebilmeyi sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, çalışanların iş arkadaşları, çalışanlar, üst yönetim, finans kurumları, alt sözleşme tarafları, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer olası taraflarla ilişkilerinde güçlü, uygun ve etkili müzakere stratejileri ve teknikleri kullanarak bireysel ve kurumsal hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşması için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını destekleyecektir.

Eğitimin hedef kitlesi

Müzakere Teknikleri Eğitimi özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışanlarının tamamı için önerilen bir eğitimdir. Müzakere becerilerinin geliştirilmesi, kurumsal faaliyetlerde ve süreçlerinde doğrudan müzakerelere katılan veya müzakereleri gerçekleştiren personel için kritik bir öneme sahip olmakla birlikte, diğer personel için de günlük yaşamda ve iş ilişkilerinde sürdürülebilir ilişkilerin oluşturulması ve karşılıklı kazançla sonlanan müzakerelerin gerçekleştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Eğitimciler

Müzakere Teknikleri Eğitimini, müzakere teknikleri ve müzakerelerin yürütülmesi konularında veya bunların eğitimini vermede deneyimli ve/veya bu alanda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Müzakere Teknikleri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • İlkeli müzakerenin temel kavramlarını kullanarak müzakerelere hazırlanır ve müzakereleri planlar,
 • Müzakerenin aşamaları hakkında bir anlayış geliştirir,
 • Başarılı müzakereler için taktik ve davranışlar geliştirir,
 • Karşı tarafın taktikleri ile nasıl baş edeceğini bilir,
 • Kendi müzakere tekniklerinin ve tarzınızın güçlü ve zayıf yönlerini keşfeder ve iç ve dış müzakerelerde daha iyi sonuçlar için hangi becerileri geliştirebileceğinin farkına varır,
 • Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak başarılı bir şekilde iletişim kurma konusunda güven geliştirir,
 • İlerleme kaydetme, ilişkiler kurma ve başarılı anlaşmalar yapma için müzakere sürecini etkin bir şekilde yönetmede müzakere becerilerini nasıl uygulayacağını bilir,
 • Diğer tarafı, kendi kurumunun konumu lehine, argümanın gücü konusunda ikna etmek için müzakere tekniklerini kullanır,
 • Müzakere planına ve müzakerenin ilerlemesine göre çatışma veya kilitlenmelerle başa çıkmak için uygun teknikleri kullanır.

Eğitimin içeriği

Müzakere Teknikleri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Müzakere Süreci
 • Müzakere için Hazırlık Yapmak
 • Müzakere Evresi; Taktikler, Stiller, İkna Teknikleri, Müzakere Araçları ve Anlaşma
 • Müzakere Stratejileri
 • Manipülasyon ve Psikolojik Baskı/Taktiklerle Baş Etme
 • Müzakere Sonrası Evre; Uygulama ve Uyum, Müzakere Sonrası Değerlendirme
 • Özel Müzakere Durumları; Kültürel Hususlar ve Kriz Durumunda Müzakere

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Müzakere Teknikleri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları, rol oynama, vaka çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin müzakere süreçlerini tecrübe edebilmeleri için gerçek iş ortamından ve projelerden örnekler üzerinde yaşantı temelli uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Müzakere Teknikleri Eğitiminde ders sunumu ile öğrenenlerin müzakere süreçlerini, stratejilerini ve tekniklerini uygulama becerilerini geliştirmelerini destekleyecek örnek olaylar, çalışma yaprakları, grup çalışması ve rol oynama senaryoları ve yönergeleri öğretim materyali olarak kullanılır. Eğitici eğitim öncesinde katılımcıların kurumsal yetkilileri ile görüşerek eğitime katılacak olanların müzakere süreçlerinde görevleri, rolleri, sorumlulukları ve çalışmaları hakkında bilgi edinmesi ve öğretim materyallerini ve örnek olayları katılımcıların fiili çalışmaları ile doğrudan ilişkilendirilecek şekilde hazırlar.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Müzakere Teknikleri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Müzakere süreci, müzakere teknikleri, müzakere becerileri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Etkili Rapor Yazma Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi
Menü