Kariyer Odaklı Destek Grubu Modeli ve Kariyer Destek Oryantasyon Eğitim Modülü Eğitimi

Career Focused Support Group Model and Career Support Orientation Training Module Training
SDG4: Nitelikli Eğitim

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi kapsamıda kariyer odaklı destek grup modeli çerçevesinde hazırlanan eğitim serisidir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü