Kariyer Odaklı Destek Grubu Modeli ve Kariyer Destek Oryantasyon Eğitim Modülü Eğitimi

Career Focused Support Group Model and Career Support Orientation Training Module Training
SDG4: Nitelikli Eğitim

Dezavantajlı Öğrencileri Destekleme Projesi kapsamıda kariyer odaklı destek grup modeli çerçevesinde hazırlanan eğitim serisidir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de Roman Topluluğunun Sosyal Durumu

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Çıkar Çatışması-Bülent Tarhan

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü