Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

Grant Implementation Training for CSO Partnerships & Networks Grant Scheme - Grant Implementation Training
SDG1: Yoksulluğa Son

Bu eğitimin amacı, hibe sözleşmelerinin yönetimi ve uygulaması ile ilgili rehberlerin anlaşılmasını sağlayarak projenin en iyi şekilde uygulanmasına destek olmaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Etik Farkındalık ve Medya İlişkisi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü