İşbirliği Profili Hazırlanması

Collaboration Profile Preparation
SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Belirlenen iş için ortak çalışma koşullarına en uyumlu ve mantıklı profilin hazırlanmasını amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü