İşbirliği Profili Hazırlanması

Collaboration Profile Preparation
SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Belirlenen iş için ortak çalışma koşullarına en uyumlu ve mantıklı profilin hazırlanmasını amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel İklim Eylem Planlaması ve Türkiye Pratikleri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi
Menü