İş Dünyası ve İnsan Hakları

Business and Human Rights
SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Çokuluslu şirketlerde iş dünyası ve insan hakları konusunu temel alan bir eğitim içeriğidir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yerel Yönetimlerde Çıkar Çatışması

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü