İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

Süre

3 Gün (18 saat)

Eğitimin amacı ve kapsamı

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi, etkili bir insan hakları raporlaması temel becerilerin uygulamalı olarak kazandırılmasını amaçlar. Bu eğitim insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanmasında metodolojik standartlar, veri toplama ve verilerin doğrulanması, rapor yazma, Birleşmiş Milletler mekanizmalarına raporlama konularına odaklanır ve bu konularda uygulamalı çalışmalar içerir.

Eğitimin hedef kitlesi

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi, insan hakları savunuculuğu, izleme ve raporlama konularında çalışmalar yapan, yapmayı planlayan veya bu konulara ilgi duyanlar için alınması bu kişilerin mesleki gelişimleri açısından mutlaka alınması gereken bir eğitimdir. Ayrıca bu eğitim genel olarak raporlama becerilerinin gelişmesine sağlayacağı katkı ve insan hakları konusunda farkındalık oluşturması bakımından da bireysel gelişime katkı sağlar.

Eğitimciler

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama ve eğitim deneyimine sahip, bu konuda ulusal ve uluslar arası projelerde ve çalışmalarda yer almış veya çalışmaları yürütmüş eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • İnsan hakları ile ilgili temel kavramları açıklar,
 • İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması ile ilgili süreçleri tanımlar,
 • İnsan hakları raporlamasının metodolojik standartlarını uygular,
 • İnsan hakları raporlamasında veri toplama ve doğrulama tekniklerini uygular,
 • İnsan hakları ihlallerini izler ve raporlar,
 • İnsan hakları ile ilgili konularda Birleşmiş Milletler mekanizmalarına raporlama süreçlerini ve özel prosedürleri bilir,
 • Gölge raporlar hazırlayabilir,
 • İnsan Hakları Konseyine şikayet prosedürlerini bilir.

 Eğitimin içeriği

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Neden insan hakları raporlaması yapılır?
 • İnsan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması.
 • İzleme nasıl yapılır?
 • İnsan Hakları Raporlamasının Metodolojik Standartları
 • Veri toplama süreci
 • Verilerin doğrulanması
 • Taslak rapor hazırlama
 • Birleşmiş Milletler mekanizmalarına raporlama
 • BM özel prosedürleri
 • Gölge raporlar
 • İnsan Hakları Konseyi Şikayet Prosedürü

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 15 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde eğiticiler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin insan hakları raporlaması süreçlerini deneyimlemeleri ve hedeflenen becerileri edinmeleri amacıyla eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirilir ve örnek bir rapor hazırlanarak eğitim süreci tamamlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitiminde öğretim materyali olarak ders sunumu ile insan hakları raporlaması süreçlerin tüm aşamalarını ve eylemlerini kapsayacak şekilde örnek olaylar, alıştırmalar ve çalışma kağıtları öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar, hazırladıkları taslak rapor, öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İnsan hakları raporlaması, insan hakları ihlallerinin izlenmesi, İnsan Hakları Konseyi şikayet prosedürü

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi
Menü