İleri Düzey MS Excel

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

İleri Düzey MS Excel

Süre

5 Gün (30 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Bu eğitim, MS Excel’de temel kullanım bilgisine sahip olan katılımcılara, formüller ve veri analizi araçları ile raporlama, daha anlaşılır ve güvenli belgeler oluşturma, veri analizleri ve raporlama için için Excel’in sunduğu araçları etkin bir şekilde kullanabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitim, her türlü veri işleme, veri analizi, raporlama ve sunma becerilerini geliştirmek isteyen, güvenli ve anlamlı şekilde belge oluşturma ve veri analizi gerçekleştirmeyi amaçlayanlar tarafından alınması gereken bir eğitimdir. Bu eğitim MS Excel’de doğru, güvenli, etkili ve zamandan tasarruf edecek şekilde işlem yapabilme becerilerini geliştirerek bireysel ve kurumsal verimliliğe katkı sağlar.

Eğitimciler

Bu eğitim, ileri düzey MS Excel eğitimi vermede en az beş yıl deneyime sahip, MS Excel ile finansal kayıt, özetleme ve raporlama konularında uygulama deneyimi olan uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İleri Düzey MS Excel eğitimini başarı ile tamamlayanlar;

 • Outline işlevini kullanır ve oluşturur,
 • Hedef Arama ve Senaryolar işlevini kullanır ve oluşturur,
 • Doğrulamaları kullanır ve oluşturur,
 • Pivot tabloları kullanır ve oluşturur,
 • Verileri diğer uygulamalarla ilişkilendirir,
 • Grup çalışma sayfalarını kullanır ve oluşturur,
 • Farklı sayfalardaki verileri tek bir sayfada birleştirir,
 • Makrolar oluşturur ve kaydeder,
 • Verileri analize hazır hale getirmek için gelişmiş formüller uygular,
 • Rapor görselleştirmeleri için gelişmiş teknikleri kullanır,
 • Verileri özetlemek için çeşitli metodolojilerden yararlanır,
 • Karar verme için Excel modellerini düzenlemenin temel ilkelerini anlar ve uygular.

Eğitimin içeriği

Bu eğitim programı aşağıdaki başlıkları içerir:

 • Microsoft Excel’e Giriş
  • Kişisel Sekme ​(Ribbon) Oluşturma
 • Hücre Biçimlendirme
  • Gelişmiş Hücre Biçimlendirme
  • Hücre Özellikleri
 • Hücre ve Tablo Biçimlendirme
  • Hücre Biçimlendirme
  • Tabloları Biçimlendirme
 • Fonksiyonlar ve Hesaplamalar
  • Metinsel Fonksiyonlar
  • Tarih ve Saat Fonksiyonları
  • Arama ve Başvuru Fonksiyonları
  • Mantıksal Fonksiyonlar
  • Adlandırılmış Aralıklarla Çalışmak
  • İstatistiksel Fonksiyonlar
  • Matematiksel Fonksiyonlar
 • Veri Analizi Araçları
  • Sıralama (Sort, Custom Sort)
  • Yinelenenleri Kaldır (Remove Duplicates)
  • Filtreleme (Filter)
  • Koşullu Biçimlendirme (Conditional Formatting)
  • Veri Doğrulama (Data Validation)
  • AltToplam (Subtotals)
  • Birleştir (Consolidate)
  • Gruplandır (Group-Ungroup)
  • Metni Sütunlara Dönüştür (Text to Columns)
 • PivotTable
  • Özet Tablolar (PivotTable)
  • PivotTable Düzenleme Seçenekler
  • PivotTable Veri Analizi Araçları
 • PivotChart
  • Özet Grafik (PivotChart
  • PivotChart Düzenleme Seçenekleri
 • Görünüm Özellikleri
  • Görünüm Türleri
  • Pencerelerin Yönetimi
 • Çalışma Kitabı Denetimi
  • Gözden Geçirme (Review) Sekmesi
  • Hücre Açıklamalarını Yönetmek
  • Koruma İşlemleri
 • Makrolar Oluşturma ve Kaydetme
  • Makro İşlemleri (Record Macros)

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Bu eğitim yüz yüze uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 15 kişi ile sınırlıdır. Bu eğitim bütün katılımcıların, bilgisayar başında eğitmen rehberliğinde bireysel olarak uygulama yapmalarını ve örnek çalışmalar gerçekleştirmelerini gerektirir. Bu nedenle, eğitim her katılımcı için bir bilgisayar veya notebook bulunan bir ortamda gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

İleri Düzey MS Excel eğitimi uygulamalı bir eğitimdir. Eğitici, eğitim öncesinde katılımcıların kurumları/birimleri ile görüşerek ve MS Excel ile ilgili örnek çalışmaları temin eder veya örnek çalışmalar oluşturarak, bunları eğitim materyali olarak düzenler. Bunlara ilave olarak eğitici bu eğitim için finansal tablolar, analizler ve raporlama için uygulama materyalleri hazırlar ve bunları eğitim materyali olarak kullanır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller (gerekli olması durumunda) eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında her katılımcı için bilgisayar veya notebook gibi donanım bulunması zorunludur.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitimin sonunda katılımcılar Eğitim Değerlendirme Anketini tamamlar. Değerlendirme Anketi çevrimiçi araçlar kullanılarak da uygulanabilir. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İleri Düzey MS Excel Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

MS Excel ile raporlama, MS Excel özet tablolar, MS Excel ile makrolar oluşturma, veri işleme, veri analizi, finansal raporlama

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi
Menü