İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

Economic, Social and Ecological Justice in Climate Action
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde İklim Adaleti’ni önceleyen ve tartışmaların gelişmesinde önemli bir rol oynayan Çevre Adaleti kavramı ele alınarak, İklim Adaleti kavramı ve onu var eden tartışmanın ana çerçevesi ve tarihsel bağlamı aktarılacaktır. Daha sonra da İklim Adaleti’nin temel başlıkları ve sorun alanları ele alınacak; devamında da kavramın ve tartışmanın güncel durumu ve nihayetinde bu adaletsizliğin giderilmesi için hangi sosyal politikaların oluşturulması ve ne tür önlemlerin alınması gerektiği tartışılacaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Yönetsel Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü