İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

Economic, Social and Ecological Justice in Climate Action
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde İklim Adaleti’ni önceleyen ve tartışmaların gelişmesinde önemli bir rol oynayan Çevre Adaleti kavramı ele alınarak, İklim Adaleti kavramı ve onu var eden tartışmanın ana çerçevesi ve tarihsel bağlamı aktarılacaktır. Daha sonra da İklim Adaleti’nin temel başlıkları ve sorun alanları ele alınacak; devamında da kavramın ve tartışmanın güncel durumu ve nihayetinde bu adaletsizliğin giderilmesi için hangi sosyal politikaların oluşturulması ve ne tür önlemlerin alınması gerektiği tartışılacaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği Adaptasyon Eğitimi

SDG13: İklim Eylemi

Etik Farkındalık ve Medya İlişkisi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Etik ihlal Alanları ve Önlemler

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü