İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

Economic, Social and Ecological Justice in Climate Action
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde İklim Adaleti’ni önceleyen ve tartışmaların gelişmesinde önemli bir rol oynayan Çevre Adaleti kavramı ele alınarak, İklim Adaleti kavramı ve onu var eden tartışmanın ana çerçevesi ve tarihsel bağlamı aktarılacaktır. Daha sonra da İklim Adaleti’nin temel başlıkları ve sorun alanları ele alınacak; devamında da kavramın ve tartışmanın güncel durumu ve nihayetinde bu adaletsizliğin giderilmesi için hangi sosyal politikaların oluşturulması ve ne tür önlemlerin alınması gerektiği tartışılacaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi
Menü