İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

Economic, Social and Ecological Justice in Climate Action
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde İklim Adaleti’ni önceleyen ve tartışmaların gelişmesinde önemli bir rol oynayan Çevre Adaleti kavramı ele alınarak, İklim Adaleti kavramı ve onu var eden tartışmanın ana çerçevesi ve tarihsel bağlamı aktarılacaktır. Daha sonra da İklim Adaleti’nin temel başlıkları ve sorun alanları ele alınacak; devamında da kavramın ve tartışmanın güncel durumu ve nihayetinde bu adaletsizliğin giderilmesi için hangi sosyal politikaların oluşturulması ve ne tür önlemlerin alınması gerektiği tartışılacaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü