İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

Effects of Disasters Caused by Climate Change
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde, iklim değişikliğinin etkisiyle sıklıkla görülen sel, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan-toprak kayması, çığ, çökme), fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk dalgalar, kuraklık-çölleşme ve yangın afetleri ile ilgili tanımlar ve sonuçları detaylandırılmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü