İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

Effects of Disasters Caused by Climate Change
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimde, iklim değişikliğinin etkisiyle sıklıkla görülen sel, kütle hareketleri (kaya düşmesi, heyelan-toprak kayması, çığ, çökme), fırtına, aşırı sıcak ve aşırı soğuk dalgalar, kuraklık-çölleşme ve yangın afetleri ile ilgili tanımlar ve sonuçları detaylandırılmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Müzakere Becerileri ve Lobicilik

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü