İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri

The Place of Climate Change in Ecological Systems
SDG13: İklim Eylemi

İklim değişikliği ile biyolojik çeşitlilik arasında karşılıklı etkileşim bulunmaktadır. Bu eğitim ikisi arasındaki etkileşimi açıklamayı amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik Açıdan Riskli Hizmet Alanları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi
Menü