İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

Climate Change and Turkish Agriculture Interaction
SDG13: İklim Eylemi

İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Engelli Hakları İzleme

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü