İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

Climate Change, Sustainable Cities and Urban Planning Interaction
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimin, temel olarak günümüz kentlerindeki yeniden yapılanmaya yönelik bu sürdürülebilirlik meselesini kentlerin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi bağlamında ele almaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış Kuralları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü