İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

Climate Change, Sustainable Cities and Urban Planning Interaction
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitimin, temel olarak günümüz kentlerindeki yeniden yapılanmaya yönelik bu sürdürülebilirlik meselesini kentlerin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi bağlamında ele almaktır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü