İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

Youth Responsibility in Combating Climate Change
SDG13: İklim Eylemi

Bu eğitim, birçok alanda genç nesillerin karar mekanizmalarına katılmaları, iklim değişikliği ile mücadele ederken geleceklerini sürdürülebilir bir şekilde yapılandırma imkânı verecektir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi

İzleme Raporlarında Veri Toplama Yöntemleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü