Göç ve Uluslararası Koruma

Immigration and International Protection
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve uluslararası koruma kavramlarına değinerek ikisinin birbiri ile olan ilişkisini açıklamayı amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

Yolsuzluk: Tanımı ve Türleri- Yerel Yönetimlerde Kamu İhaleleri ve Sorunlar

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi

Çıkar Çatışması-Bülent Tarhan

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü