Göç ve Ruh Sağlığı/Ruhsal Travma

Immigration and Mental Health/Mental Trauma
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Türkiye’de geçici koruma altına alınan Suriyeli vatandaşları hedef alan bu eğitim, konuyla ilgili bilgi ve farkındalığı artırarak, doğru tutumu geliştirmeyi amaçlamıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Etkili Rapor Yazma Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi
Menü