Göç ve Kronik Hastalıklar

Migration and Chronic Diseases
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyelilere hizmet sunan/sunacak olan sağlık personelinin; kronik hastalıkların yönetimi ve yürütülmekte olan ulusal programlar konusunda bilgi ve tutum kazandırmayı amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Kentlerde İklim Değişikliği ile Mücadele için Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG13: İklim Eylemi

Göç-Uluslararası Koruma

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yerel Yönetimlerde Yönetsel Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü