Göç ve Çevre Sağlığı

Migration and Environmental Health
SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Göç ve Çevre Sağlığı kavramlarının açıklamalarını yaparak birbirleri ile olan bağlantılarını aktarmak amaçlanmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Etik Farkındalık ve Medya İlişkisi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü