Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

Migration and Infectious Diseases
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve bulaşıcı hastalık kavramlarına değinerek ikisinin birbiri ile olan ilişkisini açıklamayı amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İşyeri Kanseri Mobbing

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü