Göç ve Bulaşıcı Hastalıklar

Migration and Infectious Diseases
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Göç ve bulaşıcı hastalık kavramlarına değinerek ikisinin birbiri ile olan ilişkisini açıklamayı amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Etik Farkındalık ve Medya İlişkisi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü