Göç-Uluslararası Koruma

Immigration-International Protection
SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Göç ve Uluslararası Koruma kavramlarının açıklamalarını yaparak birbirleri ile olan bağlantılarını aktarmak amaçlanmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi
Menü