Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Uyruklu Yabancılara Sağlık Hizmeti Sunum Esasları

Principles of Providing Health Services to Syrian Nationals Under Temporary Protection
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Geçici koruma altına alınan Suriye uyruklu yabancılara sağlık hizmeti sunan sağlık personellerini bilgilendirmeyi amaçlayan bu eğitim, ilgili konu ile ilgili genel mevzuattaki bilgilerin detaylı aktarımını amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Göç-Uluslararası Koruma

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi
Menü