Geçici Koruma Altına Alınan Suriye Uyruklu Yabancılara Sağlık Hizmeti Sunum Esasları

Principles of Providing Health Services to Syrian Nationals Under Temporary Protection
SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Geçici koruma altına alınan Suriye uyruklu yabancılara sağlık hizmeti sunan sağlık personellerini bilgilendirmeyi amaçlayan bu eğitim, ilgili konu ile ilgili genel mevzuattaki bilgilerin detaylı aktarımını amaçlamaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Menü