Etkili iletişim ve Sunum Becerileri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitimin başlığı

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi çalışanların etkili iletişim tekniklerini kullanarak ilişkiler kurması ve güven oluşturması, sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini geliştirmesi ve etkili bir şekilde kullanması, ilgi çekici sunumlar hazırlaması ve sunum yapması için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışanlarının tamamı için önerilen bir eğitimdir.

Etkili iletişim ve sunum becerileri, günlük yaşamda ve iş yaşamında başarılı olmak için kritik bir öneme sahiptir. Bu Eğitim bireylerin diğer insanlarla hızlı ve kolay bir şekilde bağlantı kurabilmesi, fikirlerini açık ve anlaşılır bir şekilde sunmak için uygun teknikleri kullanabilmesini destekler. Bu Eğitim çalışanların kendi iletişim tarzlarını keşfetmesine ve başkalarının iletişim tercihlerini nasıl belirleyecekleri konusunda farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur.

Eğitimciler

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi, etkili iletişim ve sunum becerileri eğitimi verme ve bu konuda kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinde deneyimli ve/veya bu konularda çalışmaları/araştırmaları ile öne çıkan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • İletişimin bir amacını belirler ve net bir amaca odaklanarak iletişim kurar,
 • Açık ve samimi bir iletişim kanalı oluşturur,
 • Sunum yapacağı kitlenin analizine dayalı olarak sunumunu planlar
 • İlgiyi toplamak ve sürdürmek için sözlü becerileri uygular,
 • Eleştirel dinleme ve aktif dinleme becerilerini uygular, sorulara güvenle cevap verir,
 • Sözel olmayan mesajların ne kadar etkili iletildiği konusunda farkındalık geliştirir,
 • Notlar, e-postalar ve raporlar kullanarak yazılı iletişim becerilerini geliştirir,
 • Sunumunu tasarlamak için zihin haritaları kullanır,
 • Konuşmada ses tonunu, artikülasyonu, perdeyi ve ses seviyesini uygun şekilde kullanır,
 • Sunumunu desteklemek için uygun görsel yardımcıları tasarlar ve kullanır,
 • Kendi sunumunu değerlendirir.

Eğitimin içeriği

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Bir Amaç için İletişim
 • Etkili İletişim ve İletişim Süreci
 • Güven Oluşturma
 • Beden Dili
 • Eleştirel Dinleme ve Aktif Dinleme
 • Sunum Becerileri
 • Sunum Hazırlama
 • Sunum Yapma

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğiticiler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları, rol oynama, vaka çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin iletişimde amaç belirleme, yazılı ve sözlü sunum, etkili iletişim ve sunum için hazırlık yapma ve sunum yapma, etkili dinleme, beden dilini kullanma gibi konularda becerileri tecrübe edebilmeleri için gerçek iş yaşamından örnekler üzerinde yaşantı temelli uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyalleri

Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitiminde ders için hazırlanmış, multimedya içerikler ve görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum öğretim materyali olarak kullanılır. Ayrıca bir sunumun planlanması, eleştirel dinleme ve aktif dinleme, etkili yazılı iletişim örnekleri oluşturma, zihin haritaları oluşturma, etkili konuşma, görselleri etkili kullanma ve sunumları değerlendirme konularında uygulama ve alıştırmalar yapmak amacıyla senaryolar, örnek olaylar, çalışma yaprakları vb. öğretim materyalleri kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Etkili iletişim ve Sunum Becerileri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Etkili iletişim, iletişim süreci, beden dili, eleştirel dinleme, aktif dinleme, etkili sunum, sunum becerileri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi
Menü