Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

Ethics, Anti-Corruption Tools and Mechanisms, Raising Awareness of Ethical Rules and Implementation Procedures
SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Proje sürecinde oluşturulan etik kurallar ve yasa tekliflerine ilişkin farkındalığın oluşturulması ve etik açıdan sorunlu alanların tartışılması hedeflenmiştir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Ara Rapor Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam
Menü