Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

Ethics, Anti-Corruption Tools and Mechanisms, Raising Awareness of Ethical Rules and Implementation Procedures
SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Proje sürecinde oluşturulan etik kurallar ve yasa tekliflerine ilişkin farkındalığın oluşturulması ve etik açıdan sorunlu alanların tartışılması hedeflenmiştir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış Kuralları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Dünyada Yerel Yönetimlerde İyi Uygulama Örnekleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü