Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

Ethics, Anti-Corruption Tools and Mechanisms, Raising Awareness of Ethical Rules and Implementation Procedures
SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Proje sürecinde oluşturulan etik kurallar ve yasa tekliflerine ilişkin farkındalığın oluşturulması ve etik açıdan sorunlu alanların tartışılması hedeflenmiştir.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik ihlal Alanları ve Önlemler

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi
Menü