Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği

SDG7: Erişilebilir ve Temiz Enerji

Eğitimin başlığı

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimi enerji üretim kaynaklarının iklim değişikliğine etkileri, sektörel enerji verimliliği, küresel iklim değişikliği bağlamında enerji üretim politikaları, taahhütleri ve uygulamalarının analizini kapsamaktadır. Bu eğitim katılımcılara enerji üretimi ve tüketiminde iklim değişikliğine etkileri azaltım yolları ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında fırsatlar, iyi uygulamalar ve güncel gelişmeler hakkında bilgi ve anlayış kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimi; lise ve üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan teknik eleman, uzman, yöneticiler, vb. gruplara AB iklim politikaları hakkında temel bilgileri ve genel bir bakış açısı kazandırmaya odaklanır. Ancak bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Bu eğitim alacak olanların, bu eğitim öncesinde iklim değişikliği, ikilim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda temel düzeyde eğitim almış olmaları, temel bilgilere sahip olmaları tercih edilir.

Eğitimciler

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimi bu alanda ulusal veya uluslar arası projelerde görev almış ve eğitimler vermiş, araştırma veya bilimsel çalışmaları ile öne çıkan deneyimli uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Enerji üretiminde kullanılan çeşitli kaynakların sera gazı salınımlarına katkılarını ve iklim değişikliğine etkilerini açıklar,
 • Çeşitli sektörlerde enerji verimliliği ve son kullanıcılarının tercihlerinin iklim değişikliği ile ilişkisini analiz edebilir,
 • Farklı enerji kaynaklarının kullanımının mali boyutunu analiz edebilir,
 • Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde iklim değişikliği azaltımı için enerji politikaları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji poltikaları ile sektör taahhütlerini açıklar ve takip edebilir,
 • Ulusal düzeyde yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde fırsatlar ve zorluklar hakkında bir anlayış oluşturur,
 • Enerji sektöründe iklim dostu finansal fırsatları tanımlayabilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitimin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Enerji üretim kaynakları ve iklim değişimine etkisi
 • Sektörel enerji verimliliği
 • Enerji kaynaklarının mali analizleri
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji odaklı enerji politikalarının iklim değişikliği azaltım etkileri
 • Küresel ve ulusal düzeyde iklim değişikliği azaltımı için enerji sektörü taahhütleri
 • İklim değişikliği azaltımında AB enerji politikaları
 • Ulusal düzeyde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji politikaları
 • Ulusal düzeyde yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde fırsatlar ve zorluklar
 • Enerji sektöründe iklim dostu finansal fırsatlar
 • Çeşitli sektörlerde yenilenebilir enerji uygulamaları
 • Enerji kullanımında toplumsal boyut ve tercihler
 • Yenilenebilir enerji sektöründe güncel gelişmeler

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitimin uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde enerji politikaları, farklı kaynaklardan enerji üretimi ve enerji verimliliği hakkında temel bilgilerin sunumu yanında tartışma, beyin fırtınası ve grup çalışması gibi tekniklerin kullanımıyla katılımcıların etkin olması sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitiminde öğrenenlerin enerji üretim kaynaklarının kullanımının iklim değişikliği üzerinde etkileri, enerji verimliliği, enerji politikaları, güncel gelişmeler ve yenilenebilir enerji için finansman fırsatları konularında grup çalışmaları, tartışmalar ve uygulamalar yapmaları için çalışma yaprakları ve diğer dokumanlar eğitim materyali olarak kullanılır.

Bu eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir. Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Enerji Politikaları ve İklim Değişikliği Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Yenilenebilir enerji, enerji kaynakları, enerji politikaları, enerji verimliliği.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi
Menü