Eğitim İhtiyaç Analizi

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Eğitim İhtiyaç Analizi

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi, katılımcıların kurumsal eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarını planlama uygulama ve raporlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitim ihtiyaç analizinin etkili bir şekilde planlanması, uygun yöntemlerin seçimi ve objektif bir şekilde raporlama yapılması kurumsal kapasite geliştirme, bilgi ve beceri geliştirme sürecinin etkililiği ve başarısı açısından kritik öneme sahiptir. Bu eğitim süreç temelli bir yaklaşımla, eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarının tüm aşamalarını kapsayacak, becerileri uygulamalı olarak geliştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimin hedef kitlesi

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi, kurumların insan kaynakları çalışanları, eğitmenler, kurumsal gelişim danışmanları, insan kaynakları yöneticileri, bağımsız eğitim profesyonelleri, öğretim tasarımcıları ve eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarında rol alacak tüm profesyoneller ile proje yöneticileri ve projelerde eğitim ihtiyaç çalışmalarını yöneten ve uygulayanlar için önerilen bir eğitimdir.

Eğitimciler

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi, Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi, eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarında deneyimli, kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde ihtiyaç analizi raporlaması, öğretim programları tasarımı, öğretim içerikleri tasarımı ve geliştirilmesi çalışmaları ve eğitim bilimleri alanında eğitimler vermiş ve/veya bu alanda çalışmaları ile öne çıkan kıdemli uzman eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Eğitim ihtiyaç analizinin kapsamını ve önemini açıklar,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin gerekliliğini ve etkin şekilde gerçekleştirilmemiş olmasının olası sonuçlarını açıklar,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin uygulanmasında kritik faktörleri tanımlar,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin aşamalarını ve süreçlerini tanımlar,
 • Eğitim ihtiyaç analizinin amacına uygun araç ve yöntemleri belirler ve kullanır,
 • Eğitim ihtiyaç analizini tüm aşamalarını etkili bir şekilde yürütür,
 • Eğitim ihtiyaç analizi bulgularını uygun şekilde raporlar ve sunar.

Eğitimin içeriği

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Eğitim ihtiyaç analizi: süreç, kapsam, önem ve aşamalar
 • Eğitim ihtiyaç analizi neden gerekli
 • Eğitimi ihtiyaç analizinin ögeleri
 • Eğitim ihtiyaç analizinde dikkat edilecek konular
 • Eğitim İhtiyaç analizinin aşamaları
 • Eğitim ihtiyaç analizinde kullanılan araçlar ve teknikler
 • Eğitim ihtiyaç analizinde paydaşlar
 • Eğitim ihtiyaç analizi raporlaması ve sunumu

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 14 kişi olarak belirlenmiştir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlerin eğitim ihtiyaç analizi becerilerini geliştirmelerine rehberlik eder.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimi süreç temelli bir öğrenme yaklaşımı ile yürütülür. Bu eğitimde, eğitim ihtiyaç analizinin tüm aşamaları uygulamalı olarak işlenir. Ders için hazırlanmış bir sunumla birlikte örnek eğitim ihtiyaç analizleri, çalışma yaprakları, şablonlar ve benzeri öğretim materyalleri eğitici tarafından hazırlanır ve katılımcıların etkin katılımını sağlayacak ve becerileri deneyimlemelerini temin edecek şekilde kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Eğitim İhtiyaç Analizi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim ihtiyaç analizi yöntemler, eğitim ihtiyaç analizi araçlar, kurumsal kapasite geliştirme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi
Menü