Diplohack

Diplohack
SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Bu eğitim, sosyal sorunları çözmek için, gazeteciler, akademisyenler, STK’lar, işletmeler ve sosyal girişimcilerin özel bilgi birikimi ve beceri kümelerini bir araya getirmek olan Diplohack hakkında detaylı bili vermeyi amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İletişim Faaliyetleri ve AB Görünürlük Kuralları

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü