Dijital Araçlar Eğitimi

Digital Tools Training
SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İşbirlikçi çalışmalar için dijital araçların kullanım alanlarını ve şekillerini anlatmayı hedefler.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sivil Toplum DiyaloğuVI ve Sivil Toplum Destek Programı Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Etik, Yolsuzlukla Mücadele Araçları ve Mekanizmaları, Etik Kurallara Yönelik Farkındalığın Arttırılması ve Uygulama Usulleri

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Etik Davranış İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Krizi ile Mücadelenin Makroekonomik Yüzü

SDG13: İklim Eylemi
Menü