Dijital Araçlar Eğitimi

Digital Tools Training
SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

İşbirlikçi çalışmalar için dijital araçların kullanım alanlarını ve şekillerini anlatmayı hedefler.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği Hibe Süreci, Sözleşme Yönetimi ve İzleme Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu

SDG13: İklim Eylemi

Göç ve Çevre Sağlığı

SDG12: Sorumlu Üretim ve Tüketim

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü