CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

CSD/CSSP-Grant Application Training
SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Hibe sözleşmelerinin yönetimi ve uygulaması ile ilgili rehberlerin anlaşılmasını sağlayarak​ projelerin en iyi şekilde uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Final Raporu Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

MIS Eğitimi

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

Dijital Araçlar Eğitimi

SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Menü