CSD/CSSP-Hibe Uygulama Eğitimi

CSD/CSSP-Grant Application Training
SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Hibe sözleşmelerinin yönetimi ve uygulaması ile ilgili rehberlerin anlaşılmasını sağlayarak​ projelerin en iyi şekilde uygulanmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri

SDG13: İklim Eylemi

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Planlama Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son
Menü