Boşluk Analizi

GAP Analysis
SDG15: Karasal Yaşam

Bu eğitimde etik dışı davranış olmakla birlikte aynı zamanda suç sayılan fiillerin seçiminde ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun yolsuzluk saydığı suçlar ve bağlantılı hükümler dikkate alınmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel STK’lar Hibe Uygulama Eğitimi

SDG1: Yoksulluğa Son

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi
Menü