Boşluk Analizi

GAP Analysis
SDG15: Karasal Yaşam

Bu eğitimde etik dışı davranış olmakla birlikte aynı zamanda suç sayılan fiillerin seçiminde ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun yolsuzluk saydığı suçlar ve bağlantılı hükümler dikkate alınmıştır.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Çocuk Haklarını İzlemek

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Etik İhlalleri ve Etik Kodları

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Türkiye’de Roman Topluluğunun Sosyal Durumu

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi
Menü