Avrupa Yeşil Mutabakatı Eğitimi

European Green Deal Training
SDG4: Nitelikli Eğitim

Avrupa Birliği’nin oluşturduğu yeni bir büyüme stratejisi olan Yeşil Mutabakat hakkında kapsamlı bilgilendirmeyi amaçlar.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Çıkar Çatışması – Muharrem Kılıç

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Etik ihlal Alanları ve Önlemler

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Yönetsel Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü