Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Avrupa Birliği İklim Politikaları

Süre

1 gün (6 saat)

Eğitim öncesi hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılarak hedef kitlenin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ile eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak eğitim süresinde uyarlama yapılabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

AB İklim Politikaları üye ülkeler yanında Birliğin veya üye ülkelerin ticari ve finansal ilişkileri olan ülke ve bölgeleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda eğitimin amacı katılımcılara AB iklim politikalarının arka planı, çerçeve eylem programlarında iklim değişikliği konusunun alanı ve kapsamı, sürdürülebilir kalkınma stratejisi, iklim azaltım hedefleri, iklim değişikliğine uyum politikaları ve iklim finansmanı konularında güncel bilgi sağlamaktır.

Eğitimin hedef kitlesi

AB İklim Politikaları Eğitimi; lise ve üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan teknik eleman, uzman, yöneticiler, vb. gruplara AB iklim politikaları hakkında temel bilgileri ve genel bir bakış açısı kazandırmaya odaklanır. Ancak bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Eğiticiler

Bu eğitim, küresel iklim politikaları, AB iklim politikaları ve Türkiye’de iklim politikaları konularında uluslar arası ve ulusal projelerde görev almış, bu konularda eğitim deneyimine sahip uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Avrupa Birliği iklim politikaları eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim değişikliğinin Avrupa’ya etkilerini tanımlar,
 • Avrupa Birliği’nin uluslararası iklim taahhütlerini açıklar,
 • AB’nin çevre programları ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıları kavrar,
 • Avrupa Birliği’nin küresel iklim politikalarında küresel ölçekte rollerini açıklar,
 • AB’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisini açıklar,
 • 2050 itibariyle Avrupa için planlanan uzun vadeli, güncel iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu yorumlar,
 • Avrupa Birliğinin iklim ve enerji politikalarını açıklar,
 • Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğini nasıl etkilediğini değerlendirir,
 • AB iklim politikaları ve iklim finansmanı arasındaki ilişkiyi açıklar.

Eğitim programının içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitim aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • İklim değişikliğinin Avrupa’ya etkileri
 • Avrupa Birliği’nin uluslararası iklim taahhütleri
 • AB çevre eylem programlarında iklim değişikliği
 • Avrupa Birliği’nin küresel iklim politikalarında öncü konumu
 • AB sürdürülebilir kalkınma stratejisi ve iklim değişikliği
 • 2050 itibariyle iklim-nötr bir Avrupa için uzun vadeli, güncel vizyon
 • Avrupa Birliğinin iklim ve enerji politikaları
 • Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğinin etkilerine uyum
 • AB ve iklim finansmanı

Eğitim programının uygulanması

Avrupa Birliği iklim politikaları eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında temel bilgilerin sunumu yanında tartışma ve grup çalışması ile katılımcıların etkin olması sağlanır.

Öğretim araçları ve materyaller

Bu eğitimde eğitici tarafından oluşturulmuş bir sunum ile Avrupa Birliği İklim Politikaları konularında tartışma ve grup çalışması için oluşturulmuş çalışma yaprakları ve benzeri dokümanlar öğretme ve öğrenme materyalleri olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak sunum, görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Eğitimin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi halinde, her türlü kağıt kullanımını ve atık oluşumunu azaltma yanında eğitim etkinliğinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak üzere eğitim için bireysel olarak kayıt olma ve giriş, katılımın yönetimi ve benzeri yönetimsel düzenlemeler Actio© Etkinlik Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilir. Uzaktan eğitimlerde ise Me-Learning© öğrenme yönetim sistemi kullanılır.

Değerlendirme ve belgelendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin öncesinde veya başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Eğitimin sonunda eğitici tarafından hazırlanmış Avrupa Birliği İklim Politikaları Bilgi ve Farkındalık Soru Kağıdı ile Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Avrupa Birliği İklim Politikaları tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar Sözcükler

AB iklim politikaları, AB enerji politikaları, AB sürdürülebilir kalkınma stratejisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü